Cennik

Usługa Cena
I wizyta – ocena neurozwojowa dziecka wg metody NDT Bobath + instruktaż 150 zł
Metoda NDT Bobath - terapia 130 zł
I wizyta – ocena neurozwojowa dziecka wg metody Vojty + instruktaż 150 zł
Metoda Vojty - terapia 130 zł
Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp - pierwsza wizyta 150 zł
Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp - terapia 130 zł
PNF - I wizyta 150 zł
PNF - terapia 130 zł
FITS - I wizyta 150 zł
FITS - terapia 130 zł
Terapia czaszkowo-krzyżowa wg podejścia biodynamicznego 140 zł
Wkładki termoplastyczne formothotics dla dzieci od 320 zł
Kinesiology taping - dzieci 30 zł
Konsultacja neurologa dziecięcego 250 zł
Neurologopeda - I wizyta 160 zł
Neurologopeda - terapia 130 zł
Logopeda – I wizyta 150 zł
Logopeda – terapia 120 zł

Integracja Sensoryczna - diagnoza (wywiad z rodzicem, 2godzinne spotkanie z dzieckiem, omówienie diagnozy z rodzicem, wersja papierowa diagnozy)

450 zł
Integracja Sensoryczna - terapia 120 zł
Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego 250 zł
Terapia manualna dorosłych 200 zł
Fizjoterapia uroginekologiczna 150 zł
Medyczny trening personalny po porodzie - I wizyta diagnostyczna 150 zł
Medyczny trening personalny po porodzie - jednorazowe zajęcia 150 zł
Medyczny trening personalny po porodzie - karnet 5 treningów 650 zł
Masaż kobiet w ciąży 150zł
Masaż klasyczny 1h - 100zł
1,5h- 140 zł (całościowy)
Masaż relaksacyjny 1h - 100zł
1,5h - 140zł (całościowy)
Masaż sportowy 30 min - 50 zł
1h - 90zł
Masaż limfatyczny 45 min - 70 zł
Masaż Kobido 220 zł/80 min
Masaż Kobido – pakiet 10 zabiegów 1900zł
Masaż leczniczy z elementami pinoterapii 45 min- 70 zł
1h-100zł
Masaż bańską chińską150zł
Istnieje również możliwość rehabilitacji w domu pacjenta. Cena na terenie Obornik Śl. Poza wyznaczonym terenem cena ustalana jest indywidualnie. od 150 zł
Od 1 kwietnia 2024 zaświadczenia wydawane do Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej (WWR), do sądu, do orzeczenia o niepełnosprawności, zalecenia wydawane do placówek oświatowych są dodatkowo płatne 50 zł