DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA

Jest to nowoczesna, obiektywna oraz szybka metoda oceny całościowej niemowlęcia. Metodę stosuje się u wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt do około 5 miesiąca życia. Na podstawie obserwacji kilkuminutowego filmu (nagranego w domu przez rodziców), prezentującego motorykę spontaniczną dziecka, bada się jakość globalnych wzorców ruchowych. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala bardzo wcześnie wykryć odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą świadczyć o uszkodzeniu układu nerwowego. Dzięki temu możliwe jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji. Ważny jest również fakt, że metodę tą cechuje bardzo duża skuteczność (98%) oraz jest ona całkowicie nieinwazyjna.