NDT Bobath

NDT Bobath jest metodą wykorzystywaną w rehabilitacji dzieci i niemowląt z deficytami centralnego układu nerwowego oraz u dzieci z niewielkimi dysfunkcjami. Wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych oraz wykorzystywanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym. Podczas ćwiczeń pracuje całe ciało, dzięki czemu dziecko otrzymuje odpowiednie odczucia czuciowe i ruchowe. Nadrzędnym celem NDT Bobath jest nauczenie dziecka jak największej samodzielności oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie. Terapia dobierana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i predyspozycji dziecka. Ważnym elementem jest również współpraca z rodzicami – nauka codziennej pielęgnacji dziecka oraz aktywne uczestnictwo w terapii.