PNF – Proprioreceptywne nerwowo-mięśnowe torowanie

Głównym celem terapii jest praca nad funkcją, którą pacjent potrzebuje. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Aby ułatwić utraconą funcję bazuję się na „silnych”częściach ciała i umiejętnościach. Wykorzystując rozmaite techniki można przywrócić utracone wzorce ruchowe tj. zmiana pozycji, chodzenie, ubieranie się itp. Metoda ta jest jest odpowiednia szczególnie dla dzieci, które chętnie współpracują. Wykorzystywana jest w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, zanikiem mięśniowym, uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego oraz wadami postawy.