VOJTA

Metodę tę opracował czeski neurolog Vaclaw Vojta, który stworzył klinikę dla dzieci w Monachium, gdzie przez wiele lat pracował.  Istotą metody Vojty jest wczesne wykrywanie zagrożenia nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym u noworodków i niemowląt. Wykryte nieprawidłowości nazywane są Zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej (ZOKN). Dzieci z ZOKN są dziećmi tzw. „ryzyka”. Jeśli czynniki ryzyka zadziałają będą miały wpływ na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Terapia Vojty składa się z części diagnostycznej:
– ocena motoryki spontanicznej
– ocena reaktywności posturalnej
– badanie wybranych odruchów,
oraz z części terapeutycznej. Celem części terapeutycznej jest aktywacja całego układu nerwowego, różnicowanie pracy mięśni i zmiana napięcia mięśniowego. Hamuje się patologiczną motorykę, tworząc nowe, prawidłowe wzorce ruchowe.